NK Website Banner

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Vriendenclub

Met de vriendenclub willen wij sponsorgelden binnen halen om met name jeugdactiviteiten te ondersteunen. Iedereen kan lid worden: leden, niet-leden, oud-leden, donateurs, familieleden, kennissen, korfbalenthousiastelingen, uw winkelier, school, camping, enz. 

 

Het is ook mogelijk om per ploeg of commissie deel te nemen. Zo kunnen ouders gezamenlijk een sponsorbijdrage leveren namens de ploeg. De projecten die vanuit deze sponsoring gerealiseerd worden zullen tijdens de algehele jaarvergaderingen gerapporteerd worden. Naast de financiering van de projecten zal er jaarlijks een leuke sportieve activiteit geboden worden vanuit de sponsorcommissie speciaal voor “De vrienden van HKV/Ons Eibernest”.

 

Boven de bar is de naam “De vriendenclub van HKV/Ons Eibernest” verrezen waarachter het aantal leden van deze club wordt bijgehouden.  Ook langs ons kunstgrasveld alsmede in de hal wordt  "De vriendenclub van HKV/Ons Eibernest" vermeld.

 

De jaarlijkse bijdragen zijn:
    •   leden, donateurs, oud-leden:  €. 50,-- per jaar 
    •   ploeg binnen Eibernest: €. 250,-- per jaar

    •   niet-leden: €  100,-- per jaar

 

Lid worden?

Je wordt lid door overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL75INGB0000181418 t.n.v. Penningmeester van korfbalvereniging Eibernest te Den Haag onder vermelding van deelname aan "De vriendenclub van HKV/Ons Eibernest". Wil je aangeven namens welke ploeg je deelneemt en of je een factuur wil ontvangen?

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten