NK Website Banner

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Maatschappelijke projecten

School actieve vereniging

Het KNKV heeft een aantal producten ontwikkeld waarin een binnen schools aanbod doorloopt in een verenigingsaanbod. Het KNKV wil dan ook graag om de deelnemende vereniging bewuster en schoolactiever te maken en het sportaanbod duidelijker te promoten o.a. door een schoolactief pakket aan te bieden. Daarnaast wil het KNKV graag voor het voortgezet onderwijs nieuw sportaanbod ontwikkelen met daarin een aantrekkelijke spelvorm, die ook als basis kan dienen voor de schoolcompetitie.

Jeugdsportcoördinator / Buurtsportcoach

Een Jeugdsportcoördinator heeft een zogenaamde combinatiefunctie. Hij of zij werkt in twee werkvelden: op de sportvereniging en op school. De combinatiefuncties vloeit voort vanuit de landelijke regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen de vereniging is een Jeugdsportcoördinator Korfbal en een Buurtsportcoach Racketsporten actief voornamelijk gericht op Primair Onderwijs binnen de krachtwijk Den Haag Zuidwest. Binnen de vereniging houdt de Jeugdsportcoördinator zich bezig met korfbal gerelateerde jeugdactiviteiten, wijkactiviteiten alsmede KombiFit t.b.v. senioren. De Buutsportcoach Racketsporten is gericht op de (toekomstige) tennisjeugd alsmede senioren welke tennissen en andere racketsporten volgen via het KombiFit programma.

Logo KombiFit Eibernest GG v3

 

 

 

 

 

 

Schoolsporttoernooien Primair Onderwijs (PO)

De  vereniging organiseert i.s.m. met Sport Support vanuit de gemeente Den Haag korfbaltoernooien voor scholen in het primair onderwijs  waarbij kinderen vooraf kennis te laten maken met de korfbalsport ter voorbereiding. Ook worden er tennistrainingen verzorgt ter voorbereiding en/of kennismaking met de mogelijkheid om lid te worden van Eibernest Tennis.

Participatie en gezondheid Jeugd in de wijkMet Sport midden in de maatschappij

De vereniging ontplooit initiatieven binnen haar accommodatie om de gezondheid van de jeugd te bevorderen door aandacht te vestigen op gezonde voeding en het drinken van water i.p.v. suikerrijke frisdranken. Gedurende de schoolvakanties wordt er een sport en spel SPEKTAKEL dag georganiseerd inclusief educatieve onderdelen (Voorjaar-, Zomer- en Herfst Spektakel). Hierbij wordt samengewerkt met het onderwijs, NSO's en Welzijn. Het keurmerk Frisse sportclub (alcohol beleid) werd in 2010 behaald. I.s.m. Stichting Mooi! wordt de Sportmix georganiseerd; kennismaken met nieuwe sporrten voor kinderen van 6-12 jaar.

Gezondheid ouderen (Sportief gezond / KombiFit)

De vereniging zet zich in om oud(eren)leden alsmede ouders van jeugdleden, buurtbewoners meer te laten bewegen middels het KombiFit aanbod. Tevens wordt er  samengewerkt met de seniorensportverenigingen die binnen de sportaccommodatie een divers sportprogramma i.s.m. de vereniging aanbiedt. Een leven lang sporten bij de Eibers is het motto.

Leerbedrijf 

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is SBB (voorheen Calibris) verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. De vereniging is officieel SBB leerbedrijf gericht op de sport en biedt stageplaatsen t.b.v. sport(management)opleidingen.

Tevens speelt de vereniging een actieve rol op wijkactiviteiten waaronder:sbb beeldmerk fc

  • Het plein tot plein Festijn (Wateringseveld)
  • Escamp festival (Leyweg e.o.)
  • Pretpark Zuiderpark (Het Zuiderpark e.o.)
  • Braderieën in de directe omgeving

 De vereniging heeft een maatschappelijke paragraaf aan haar statuten toegevoegd.. Dit   mede gezien haar rol als Sportief Buurthuis van de Toekomst welke in juni 2013  door Wethouder Karsten Klein werd bekrachtigd door het aanbrengen van het zo gehete "BvdT bordje" op de gevel aan de ingang van de accommodatie. 

 Sportief BvdT 2016 v2 met laag zonlicht

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten