NK Website Banner

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Contributies en strippenkaart

HKV/Ons Eibernest is een bloeiende vereniging en heeft gemotiveerde leden. Deze leden betalen een maandelijkse of eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap. Wil jij ook lid worden? Dan kun jij je aanmelden via het aanmeldingsformulier. Voor KombiFit en tennis is een speciaal aanmeldingsformulier samengesteld:

- Aanmeldformulier KombiFit
- Aanmeldformulier (jeugd)tennis

Uiteraard kunt u tijdens de korfbal en/of overige sport/beweeg activiteiten een schriftelijk aanmeldformulier komen ophalen het betreffende aanmeldformier onder aan deze pagina in de bijlages downloaden, invullen, scannen/fotograferen en e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Contributies worden per 1 januari automatisch geindexeerd met een door het Bestuur te bepalen percentage. Na goedkeuring van de Jaarvergadering kunnen de contributies worden aangepast. De vastgestelde contributies zijn als volgt:

 Banner Aanbieder Ooievaarspas

Categorie   Per  1 jul '18  OVP   Betaling Pakket

Senioren

  € 31,45  * A W

Junioren

  € 24,30  * A W

B/C-jeugd

  € 21,80  * A W

D/E/F-jeugd

  € 20,25  * A W

Kangoeroes

  € 5,00  A W1 
Recreanten   € 13,50  A  
G- Korfbal   € 17,50  A W

Verenigingsleden

  € 15,55    A  
Kaderleden   € 5,00    A  
Donateurs   € 25,00    E  

Donateurs met seizoenskaart

  € 50,00    E  

Vriend HKV/OnsEibernest

  € 4,70     A  

Tennis / Badminton senioren

  € 6,70  A  

Tennis jeugd (tot 18 jaar)

  € 6,70 A  
KombiFit onbeperkt   € 16,75  A  

KombiFit 10- strippenkaart

  € 32,50  K  

 

Op de contributievormen met code *  in kolom OVP is de Ooievaarspaskorting van toepassing, mits het lid in bezit is van een geldige Ooievaarspas, de pas in juli of bij aanvang van het lidmaatschap door de vereniging laat scannen en de pas akkoord bevonden is. Kinderen tot 18 jaar kunnen gebruik maken van de KDM regeling als onderdeel van de Ooievaarspas en ontvangen 100% korting op de contributie; volwassenen ontvangen 50% korting op de contributie alsmede op de strippenkaart. pagina01 383 x 600 191 x 300

Voorafgaande elke deelname aan een activiteit of les wordt de KombiFit  strippenkaart gemarkeerd en de persoonlijke barcode op de strippenkaart gescand. Indien alle strippen gebruikt zijn, dient een nieuwe strippenkaart ter plekke aangeschaft te worden welke contant of bijvoorkeur met pinbetaling dient te worden voldaan en waarop een nieuwe barcode-sticker wordt gedrukt. Een Ooievaarspas wordt ter plekke elektronisch gecontroleerd en bij goedkeuring wordt er direct 50% korting toegepast. Deelnemers aan KombiFit met een lidmaatschapskaart dienen hun lidmaatschapskaart mee te nemen naar de activiteit zodat ook deze kaart middels de aanwezige persoonlijke barcode gescand kan worden.

Alle contributie bedragen zijn per maand (behalve Donateur is éénmalig per jaar; de strippenkaart per kaart). 

De contributies met code A in kolom betaling worden door de penningmeester van de vereniging louter via automatische incasso maandelijks geïnd. De contributies met code K in kolom betaling dienen kontant of met pin te geschieden. Leden zijn gedurende het gehele verenigingsjaar, welke loopt van 1 juli t/m 30 juni, contributie verschuldigd. Opzeggen dient voor 1 mei te geschieden middels een e-mail gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Contributies en bijdrages met code E in kolom betaling dienen via een handmatige overboeking voor aanvang van het verenigingsjaar (1 juli) te zijn voldaan op rekeningnummer NL75INGB0000181418 t.n.v. penningmeester HKV/Ons Eibernest met vermelding van soort contributie/bijdrage en naam.

 Voor jeugdleden korfbal in de categoriën van de B t/m de kangoeroes is een gezinskorting van toepassing. Voor het tweede kind geldt een korting van 5%. Voor het derde en volgend kind geldt 10% korting.

 Voor de categorieen met code W en W1 in kolom pakket is de regeling "wedstrijdkledingspakket" van toepassing.

 Wedstrijdkledingspakket

Het wedstrijdpakket W bestaat uit een officieel wedstrijdshirt, broekje of rokje, 1 paar sokken, inschietshirt en trainingspak (jasje en broek) welke in bruikleen is van de vereniging. Tot het einde van de bruikleenperiode dient de gebruiker (of ouders/verzorgers) als een goed huisvader om te gaan met de kleding en dienen de wasvoorschtiften volledig opgvolgd te worden en eventuele mankementen of schades te melden. Het wedstrijdpakket W1 betreft alleen het wedstrijdshirt.

Website, e-mail en sociale media als informatiebron

Alle leden en belangstellenden worden via de website, e-mail en gekoppelde sociale media kanalen (Facebook en Twitter) geinformeerd over o.a. wedstrijden, opstellingen, trainingstijden, bardiensten, activiteiten ez, enz. Hierbij worden de AVG richtlijnen toegepast.

Ooievaarspas en Stichting Leergeld Den Haag
De Ooievaarspas is alleen voor mensen uit de regio Den Haag met een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. De pas moet aangevraagd worden in de gemeente waar hij/zij woont. Voor meer informatie over de Ooievaarspas: klik hier. Stichting Leergeld Den Haag heeft als doel om Haagse kinderen uit minima-gezinnen zo veel als mogelijk te laten deelnemen aan sociale en sportieve activiteiten waarvoor de ouders een financiele bijdrage kunnen ontvangen voor aanschaf van materialen. Meer info over Stichting Leergeld Den Haag vindt je hier .

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten