• banner1
  • banner2
  • banner3

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

%AM, %24 %000 %2012 %00:%feb

Contributies

Sportvereniging Zuidhaghe 55+ kent een instuif lidmaatschap welke een onderdeel is geworden van het KombiFit aanbod vanuit HKV/Ons Eibernest.

 

Elk lid betaalt een vaste jaarcontributie van € 10,- per 1  juli van het jaar (aanvang verenigingsjaar HKV/Ons Eibernest).  Alle leden conformeren zich aan de statuten, huishoudelijk reglement en de gecommuniceerde bestuursbesluiten  van HKV/Ons Eibernest.

 

Een strippenkaart met 10 strippen kost € 30,- waarmee men per strip aan de geboden KombiFit sportactiviteiten kan deelnemen. De strippenkaart kan men aan de ontvangsttafel, welke zich gedurende de sporturen in de sporthal bevindt, aanschaffen tegen contante- of pinbetaling. De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Houders van een geldige Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie, conform de Ooievaarspas regeling; deze indt op hun website.

 

Ondanks de sportactiviteiten op recreatief niveau en vaak ook onder begeleiding aangeboden worden, is deelname voor eigen risico. Bij twijfel is het raadzaam om een (sport)arts vooraf te raadplegen of deelname aan sportactiviteiten medisch verantwoord is.

 

Bijgesloten in de onderstaande bijlage vindt u een aanmeldingsformulier welke u ingevuld kunt overhandigen aan de begeleider/ster van de KombiFit 

activiteiten op de daarvoor gereserveerde dagen/tijden.