• banner1
  • banner2
  • banner3

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Sportvereniging Zuidhaghe 55+


Voor senioren is sport en bewegen niet alleen belangrijk om langer fit en gezond te blijven. Sport is voor hen een belangrijk middel om sociale contacten te onderhouden. Vooral activiteiten die haalbaar zijn en ontmoetingskansen geven, bieden een grotere kans op blijvend actief gedrag. Sportvereniging Zuidhaghe 55+ is speciaal gericht op de ouderen waarbij participatie en plezier voorop staat.

%AM, %20 %958 %2015 %00:%juli

Seniorensportvereniging Zuidhaghe 55+ onder de vlag van HKV/Ons Eibernest

Seniorensportvereniging Zuidhaghe 55+ (ZH55+) gaat op in de KombiFit activiteiten van HKV/Ons Eibernest.

Dit na een unanieme goedkeuring door de Ledenvergadering van ZH55+. De seniorensportvereniging, opgericht

in 1995, maakt al vele jaren gebruik van de sporthal van HKV/Ons Eibernest, waar elke vrijdagochtend onder begeleiding

badminton, gym, dans en tafeltennis aan ruim 70 enthousiaste leden geboden wordt.

 

HKV/Ons Eibernest is een ambitieuze Haagse korfbalvereniging en sportief Buurthuis van de Toekomst, voert zelf ook

een actief beleid op seniorensport en sport voor volwassenen, naast haar primaire korfbalactiviteiten. Het aanbod van

ZH 55+ en het dynamisch sportaanbod (KombiFit), samen met de tennisactiviteiten vanuit HKV/Ons Eibernest, vullen elkaar

prima aan. Gezamenlijk vormen zij met bijna 130 seniorensporters een belangrijke groep.


Naast het bewegen speelt uiteraard ook het sociale karakter een belangrijke rol, welke als actieve en enthousiaste

sportvereniging met een zeer uitgebreide sportaccommodatie aan de Steenwijklaan (Morgenstond) prima geborgd is.

Gezien de beweegachterstand van deze groeiende categorie Haagse inwoners binnen de wijk Escamp en de ambitie

vanuit HKV/Ons Eibernest om de senioren activiteiten verder uit te bouwen past dit prima in het beleid van de

gemeente Den Haag.

 

De gemeenschappelijke seniorenafdeling binnen HKV/Ons Eibernest ziet met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.