• banner1
  • banner2
  • banner3

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Sportvereniging Zuidhaghe 55+


Voor senioren is sport en bewegen niet alleen belangrijk om langer fit en gezond te blijven. Sport is voor hen een belangrijk middel om sociale contacten te onderhouden. Vooral activiteiten die haalbaar zijn en ontmoetingskansen geven, bieden een grotere kans op blijvend actief gedrag. Sportvereniging Zuidhaghe 55+ is speciaal gericht op de ouderen waarbij participatie en plezier voorop staat.

%AM, %18 %000 %2014 %00:%nov

Verslag verenigingsjaar 2014

Bijgesloten het verslag van het verenigingsjaar 2014 welke werd besproken op de Ledenvergadering op 29 november 2014. Tevens zijn de notulen van de deze vergadering bijgesloten

 

Namens het bestuur

Carla Bout