BINKIX Banner

BINKIX Banner Mobiel

Ledenadministratie

De ledenadministratie regelt alle zaken die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de leden. Dit betreft zowel de korfbal, tennis als Kombifit leden. De ledeadministratie kan worden benaderd voor de volgende zaken:

 

  • wijziging van uw adresgegevens
  • wjiziging bank/giro nummer
  • wijziging telefoonnummer
  • wijziging e-mailadres
  • (tijdelijk) opzeggen van lidmaatschap
  • inleveren van pasfoto's t.b.v. spelerskaart
  • wijziging naam (bijvoorbeeld na huwelijk)
  • aanvragen korting op lidmaatschap en controle m.b.v. de Ooievaarspas
  • aanvragen akkoordverklaring door vereniging t.b.v. Stichting Leergeld Den Haag

 

Alle gegevens van leden worden in Sportlink, het ledenadministratieprogramma van het KNKV, verwerkt. De ledenadministratie is in handen van Henriette van 't Westende en Ed Stroo. Zij zijn bereikbaar via het algemene e-mailadres: ledenadministratie.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggingen dienen voor 1 mei schriftelijk op per e-mail gemeld te worden aan de ledenadministratie anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Alleen het bestuur is gerechtigd om op basis van rede en/of omstandigheden van een opzegging van het lidmaatschap die na 1 mei binnenkomt, te beslissen om hiervan af te wijken. Alle boetes gegeven door het KNKV, die berekking hebben op een lid, coach/trainer of verzorger worden ten alle tijden verhaald op de betreffende persoon (of ouder van jeugdlid) en verrekend middels een automatische incasso.

 

Voor vragen inzake ploegindeling dient ten alle tijden de jeugdcommissie (jeugd) of technischecommissie (junioren, senioren, recreanten en trimmers) benaderd te worden en niet de Ledenadministratie!